Ilya Naishuller

Nobody

Nobody
Genre: Action
Regi:Ilya Naishuller
Med: Bob Odenkirk, Gage Munroe, Connie Nielsen, Aleksey Serebryakov, RZA, Christopher Lloyd
Utgivelsesdato: 26. Februar 2021

Mer informasjon –> Nobody Trailer

https://film-kino.com/film/nobody/


NOBODY

Hardcore Henry

Hardcore Henry FilmHardcore Henry
Genre: Action/Science Fiction/Thriller
Regi:Ilya Naishuller
Med: Sharlto Copley, Haley Bennet, Danila Kozlovsky
Utgivelsesdato: 08. April 2016

Mer informasjon –> Hardcore Henry Trailer

https://film-kino.com/film/hardcore


HARDCORE HENRY